Selecteer een pagina

Op naar een 100 % elektrisch wagenpark.

“Nu is het moment waarop be.wan investeert en handelt voor het milieu.”

Met de transformatie van haar wagenpark naar 100 % elektrisch, wil be.wan twee doelstellingen bereiken welke deel uitmaken van haar langetermijnstrategie:

.  bijdragen op haar niveau aan de adoptie van een meer milieuverantwoordelijk gedrag

.  bewijs leveren aan al haar partners van haar immer innovatieve aanpak.

Erik Eenens, Chief Operations Officer bij be.wan, en Franky Vanraes, CEO, leggen uit waarom en hoe be.wan een nieuw mobiliteitstijdperk ingaat.

De eerste 4 voertuigen – model KIA e-niro — worden de komende dagen in gebruik genomen. Erik Eenens legt de motivatie uit voor deze transitie naar groene mobiliteit waaraan de medewerkers van be.wan zullen deelnemen.

Onze primaire motivatie is ecologisch. We willen vooruitlopen op wat in de toekomst zeker de norm zal zijn, maar vandaag gaat het vooral over onze deelname aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. In de nabije toekomst zijn de investeringen in een elektrische vloot en de installatie van laadstations een belangrijke investering voor be.wan.  We bereiden ons actief voor op wat de professionele mobiliteitsnormen van morgen zullen zijn.”

 

De beweging is inderdaad al enige tijd aan de gang. De beperkingen op de meest vervuilende voertuigen zijn reeds onderdeel van de wetgeving : toegang tot bijvoorbeeld stedelijke centra zal steeds moeilijker worden – en de belasting op conventionele motoren zal in de loop van de tijd nog toenemen. Echter, de overgang is niet per se eenvoudig te organiseren…

 

We moeten op dit gebied een geïndividualiseerde aanpak ontwikkelen”, zegt Erik Eenens. We hebben besloten om de installatie van laadstations thuis bij onze medewerkers voor te stellen, waar dit fysiek mogelijk is. Evenzo installeren we ook laadpalen op onze eigen parkeerplaats, in samenwerking met EDI. Naast deze onmisbare „uitrusting” weten we dat we ons gedrag allemaal moeten aanpassen. Het beperkte bereik van een elektrische auto dwingt ons om onze verplaatsingen  beter te plannen en altijd te streven naar maximale efficiëntie door bvb. verplaatsingen te combineren (klantenbezoeken combineren, niet dringende verplaatsingen uitstellen en later samen nemen met een andere verplaatsing). Dit is een besparing van tijd en efficiëntie voor iedereen… en een milieuvoordeel voor de samenleving als geheel.

be.wan ondergaat een ingrijpende verandering in zijn mobiliteitsbeleid door dit initiatief. Franky Vanraes onderstreept de mate waarin deze beslissing deel uitmaakt van het DNA van de onderneming :

Wij zijn principiële actoren op het gebied van innovatie. We willen altijd voorlopers zijn en we krijgen hier de kans om een bijdrage te leveren die de muren van onze organisatie overstijgt. Naar mijn mening is het net zo belangrijk zoals bijvoorbeeld de “shift” welke wij ondergingen bij de transitie naar agile methodologieën. Dit gaat iedereen aan en het leidt tot een fundamentele verandering in onze dagelijkse manier van werken.”

 

De betrokken werknemers bij be.wan, evenals de nieuwkomers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen, gaan nu op weg achter het stuur van een elektrische wagen, comfortabel en aangepast aan hun mobiliteitsbehoeften.

 

Heeft u een project?